Kůň domácí

Je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky.První důkazy o domestikaci koně pochází z Centrální Asie, z doby asi 3000 let př. n. l. Kůň je od přírody býložravec. Pokud chceme krmit naše domácí zvířata vhodným druhem potravy pro daný živočišný druh a zároveň zdravě, podáváním průmyslově získaného základního krmiva s trochou minerální směsi to není úplně možné.Tak velkým množstvím rostlinných obsahových látek nejrůznějších bylin, které používá divoce žijící býložravec není možné nahradit ničím jiným, jen podle možností co nejširší paletou právě těchto bylin. Divoce žijící předkové našeho dnešního domácího zvířete koně se živili velkým množstvím rostlin v jejich příslušném životním prostředí. Tyto trávy a byliny přitom rostly na půdě, která nebyla vyčerpána ani intenzivním zemědělstvím ani poškozena vlivy prostředí.Přitom nezáleží na krmné rostlině jako celku, ale na obsahových látkách rostlinných buněk. Celulóza buněčných stěn a struktury rostlinné vlákniny mohou být sice trávicí soustavou našich koní štěpeny, avšak při celkovém energetickém hospodaření těla hrají tato minimální množství pouze vedlejší roli. Na druhé straně jsou tyto pro zvíře i pro nás pouze zátěží. Proto podrobujeme naše bylinné přísady procesu, který byliny odvlákňuje a jejich buňky při teplotě maximálně 36 ° C mele tak jemně, že jsou všechny rostlinné buňky zničeny čistě mechanicky a živočišný organismus dokáže tyto vysoce hodnotné obsahové látky okamžitě a bez překážek vstřebat. Použitím rostlin z různých regionů a mícháním s mořskými rostlinami jakož i s různými vybranými druhy řas zajišťujeme zároveň zásobení koní stopovými prvky a mikroživinami, které jsou nezbytné pro optimální zdravotní stav zvířat (i lidí). Vašim koním je k dispozici 13 různých krmných příměsí, se kterými se dá dalekosáhle odstranit nebo se již předem vyhnout stavu nedostatku v závislosti na výkonných požadavků a individuality zvířat.