FYTOTERAPIE

Regenerace zvířat

Regenerace zvířat pomocí vhodné bylinné terapie, dle tradičního čínského pentagramu.

Regenerace je přírodní proces návratu funkce i anatomie postižené tkáně, orgánu, systému i jednotlivce do původního stavu zdraví. Tento přírodní proces lze urychlit preparáty, které na principu stimulace příslušných center autonomního nervového systému anebo přímou stimulací biochemických funkcí, přimějí postiženou tkáň k samoozdravným procesům.

Pentagram pěti elementů

Podle tradiční čínské medicíny se organismus skládá z pěti základních orgánů. Jsou jimi játra, slezina, plíce, ledviny a srdce. Tyto orgány stojí v čele pěti základních okruhů čínského pentagramu. Jsou-li tyto okruhy ve vzájemné harmonii, ocitáme se také ve zdravotní i duševní pohodě.

Podle zákonů pentagramu můžeme výrazně posílit jednotlivé orgány. Pozor ! Můžeme je také ale oslabit ! Potraviny a jejich kombinace jsou zcela zásadní pro správné fungování organismu a pro dosažení rovnováhy a harmonie.

Používání pentagramu v bylinné terapii zjednodušuje výklad nejrůznějších chorob a hlavně umožňuje velmi dobře předvídat rozvoj choroby a také její původ. Není účelem pátrat po původu tohoto symbolu a jeho využití. Někdo přičítá první používání taoistickým mnichům, jsou zde ale indicie, že i oni přejali celou filozofii od šamanů východní sibiře. To pro nás není podstatné. Podstatná je úloha Pentagramu, jako novodobé pomůcky, která značně zjednodušuje nalezení původu problému v organizmu, umožňuje individuálně předvídat průběh choroby a pomáhá vybrat správný regenerační postup.

Pro potřeby správného výběru preparátu jsou nejdůležitější vztahy negativní kontroly po směru hodinových ručiček a přes jeden prvek. Na každém prvku najdem přesně 4 meridiány, které sdružují příslušné orgánové systémy. Meridiány mají název podle poledníků, které pokrývají zeměkouli. Akupunkturní merediány jsou jejich obdobou a kdyby organizmus měl podobu koule, byla by shoda 100%. Vzhledem k vývoji končetin došlo k přemístění meridiánů do složitějších struktur. Původní meridiány jsou zachovány na trupu.

Pentagram se skládá z pěti prvků, které na sebe navzájem působí.


Pět elementů: dřevo, oheň, země, kov a voda představuje pět energetických kvalit, které najdeme všude okolo nás. Podle tradiční čínské medicíny se tyto jednotlivé elementy navzájem podporují a v přesně daném pořadí střídají v průběhu dne, roku i života. Každému elementu se dále připisuje určitá chuť, působení v organizmu,odpovídá určitým orgánům, emocím a pocitům.

Působení pentagramu

 Ve směru hodinových ručiček působí tvořivými vztahy:

 • Na kovu kondenzuje voda, která dává růst dřevo, které živí oheň, který vrací zemi, ze které se dobývá kov.                       

Proti směru hodinových ručiček působí destruktivními vztahy:                                                    

 • Voda způsobuje korozi kovu, kovem rozrušujeme zemi, země dusí oheň, oheň spaluje dřevo a dřevo (nádoba) omezuje vodu.

Řídící cyklus pentagramu

Řídící cyklus je v pentagramu znázorněn vnitřním diagramem znázorněným šipkami. Znamená to, že dřevo kontroluje a řídí zemi tím, že v ní drží kořeny a chrání ji tak před erozí. Na druhé straně mohou zemi kořeny vymýtit a vyčerpat z ní živiny. Země koná kontrolu nad vodou tím, že jí poskytuje břehy, takže zabraňuje povodním, ale země také může omezit volný tok vody, když ji přehradí nebo absorbuje. Voda kontroluje oheň tak, že mu brání, aby se rozšířil, ale voda může také oheň úplně uhasit. Oheň kontroluje kov a dovoluje mu, aby byl ohebný a přijal různé formy. Kov kontroluje dřevo tak, že ho můžete řezat či štípat, může zabránit tomu, aby přerostlo, a vytvoří prostor pro další žijící organizmy. Kov může však také dřevo úplně zničit, např. když se ho pokácí příliš mnoho.


Pět elementů

PRVEK ZEMĚ 

období 15. 7 -14. 9  rovnováha jin a jang

 • V tomto období vše dozrává a připravuje se na zimní útlum. Souvisí s vlhkem. Spadají sem merediány žaludku (Ža), nervového systému (Ns), sleziny se slinivkou (Si). V Číně jsou slinivka břišní a slezina považovány za jeden orgán.A jako poslední zde řadíme také degenerace parenchymatózních orgánů (OD).
 • Barva: žlutá až béžová.
 • Chuť: sladká.
 • Smyslový orgán: ústa (chuť )

 • Emoce: sympatie, empatie, citlivost.

 • Klima: vlhko

PRVEK KOV

období 15.9 -14.11 nový jin

 • Zde vládne meridián tlustého střeva (Ic), meridián kůže (Ků), meridán plic (Pl) a meridián vazivové degenerace (VD).Plíce hospodaří s vodou. Tlusté střevo vstřebává stopové prvky, které napájí energetický systém.
 • Barva: červená (v TCM bílá)

 • Chuť: palčivá, pikantní

 • Smyslový orgán: nos (čich)

 • Emoce: smutek, žal

 • Klima: sucho

PRVEK VODA 

období 15.11-14.2 plný jin

 • Toto období zastupuje meridián močopohlavního systému (močového měchýře Mm), meridián lymfatického systému (Ly), meridián ledvin (R), meridián imunitního systému (Im).Touto dobou pracuje naše tělo na rezervu ze zásob z Ohně. Potřebuje 3x více živin než kdy jindy.
 • Barva: modrá
 • Chuť: slaná

 • Smyslový orgán: uši (sluch)

 • Emoce: strach, fobie

 • Klima: chlad

PRVEK DŘEVO

období 14. 2 -14. 5 nový jang

 • Zde máme meridiány žlučníku (Žl), tukové degenerace (TD), jater (J) a meridián kloubní degenerace (KD). Ze soustav sem patří imunita. Játra zodpovídají za čistotu organismu (jsou jakousi "žumpou", která nesmí přetéct). S očistou těla je dobré začít hned 14. února. Vyjadřuje aktivní funkce a růst. Souvisí s větrem.
 • Barva: zelená

 • Chuť: kyselá

 • Smyslový orgán: oči (zrak)

 • Emoce: zlost, agresivita

 • Klima: vítr

PRVEK OHEŇ

období 15. 5 -14. 7 plný jang

 • Toto období je pro meridiány tenkého střeva (Ts), hormonálního systému (Ho), srdce (Sr) a systému cévního (Cs).V tomto období dosahujeme maximální aktivity. Je to jediné období, kdy si tělo dokáže udělat zásoby výživy. Ale jen do vyčištěného těla. Přijímá a ukládá živiny na horší časy. Ze soustav je zde nejvíce ovlivňován endokrinní systém.
 • Barva: červená až fialová

 • Chuť: hořká

 • Smyslový orgán: jazyk (řeč,hmat)

 • Emoce: radost, hravost

 • Klima: teplo

Pro více informací o regeneraci mě neváhejte kontaktovat